Alle ruter - Eventyrløbsruten 5 km. bagfra 5/10 2020

Stadionvej, Maries Sti, Langesøstien, Kong Georgs Vej, Ny Kongevej, gennem skoven, Åløkkevænget, ned af den stejle bakke langs Åløkke Alle, gennem skoven, Søhusstien til Rugaardsvej. Rugaardsvej til Stadionvej. Stadionvej og "hjem"

Om link2run - Ris/ros - Kontakt: Webmaster - ©link2run 2007-2021