Alle ruter - Klubhus, Byens Bro 5,823 km 9/9 2020

Stadionvej, Maries Sti, Langesøstien, og op på Thomas Overskous Vej, Ud til Rugaardsvej. Mogensensvej, ned i skoven. Dr. Olgas Vej, Johannevej, Åløkke Alle, Jægerhusstien til Gammelsø. Toldbodgade,Lerchesgade, over Byens Bro. Østre Stationsvej, Rugaardsvej, Ambrosius Stubs Vej, Christen Kolds Vej, Karl Withs Vej, Stadionvej, "Hjem".

Om link2run - Ris/ros - Kontakt: Webmaster - ©link2run 2007-2021