Alle ruter - Rute 12 km

Casa Antonietto, Festa, Via Bennedello, Camillas Farm og herefter hjem

Om link2run - Ris/ros - Kontakt: Webmaster - ©link2run 2007-2021