Alle ruter - Eventyrløbsruten fra Pr. Maries Alle

Start på "Prinsessen" og løb gennem Åløkkeskoven og ud på 10 km. Eventyrløbsruten. Løb helt frem til Hans Tausen Kirke og retur til "Prinsessen" 10.136 km.

Om link2run - Ris/ros - Kontakt: Webmaster - ©link2run 2007-2021